Tumblelog by Soup.io
 • gaabu
 • god-of-mischief
 • ValarMorghulis
 • czasnazupe
 • Blind-jellyfish
 • outofmyhead
 • smerfetka
 • outkapa
 • fromheretoeternity
 • foxgallagher
 • thixophobia
 • dusielecc
 • weightless
 • MyBlackWings
 • asyrie
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 24 2017

8580 c486 500
Reposted fromkaiee kaiee viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
1753 8d0e 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
2125 37d7 500
Reposted fromtichga tichga viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
2587 e41e 500

serbz:

Serbian graveyard in Kosovo

2838 da24 500
Reposted frombillboard billboard viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
Reposted fromsavor savor viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
5735 1d5d 500
Reposted fromarienaitsuno arienaitsuno viaanime anime
8487 2d91 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viahomefromhome homefromhome
I poszedłem do swojej sypialni. Najlepsze w niej było to, że stało tam łóżko. Lubiłem leżeć w nim godzinami, nawet w dzień. Kladlem się i podciągalem kołdrę pod brodę. Dobrze się wtedy czułem. Nic się nie działo, nie było ludzi ani nic.
— C.Bukowski
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere via100suns 100suns
5974 a6ed
Reposted fromoutline outline viathedogs thedogs

June 23 2017

3489 0bd9 500
MBTS
Reposted fromVictorialies Victorialies viamoviesss moviesss
Think twice before you scream at her again, or wait for your kid to tell you one day how much he hates you for what you do to his mother
Reposted fromquotes quotes viapiehus piehus
3543 91dc
Reposted fromBeLikeBlair BeLikeBlair viapiehus piehus
2166 9ab5 500
Reposted fromjethra jethra viasmutnazupa smutnazupa
“Ty się bólu nie boisz. Ty się boisz pieszczot, boisz się, bo ich nie znasz, przyjemność osłabia czujność, odwraca uwagę, ktoś mógłby się do ciebie włamać, okraść z ciebie samego, to niebezpieczne.
— Wojciech Kuczok
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viatitelitury titelitury
5128 139c 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl