Tumblelog by Soup.io
 • gaabu
 • god-of-mischief
 • ValarMorghulis
 • czasnazupe
 • Blind-jellyfish
 • outofmyhead
 • smerfetka
 • outkapa
 • fromheretoeternity
 • foxgallagher
 • thixophobia
 • dusielecc
 • weightless
 • MyBlackWings
 • asyrie
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 20 2018

Nie bierz do siebie tego, co inni o Tobie mówią. Szczególnie, kiedy zamiast pomagać – zniechęcają. Tylko Ty wiesz na co naprawdę Cię stać! Słowa innych weź pod uwagę jako informację zwrotną, ale nigdy nie bierz ich za stan faktyczny tego, jaki jesteś.
— Michael Jordan
Reposted fromaggape aggape viapoppyseed poppyseed
Bywa, że widzisz człowieka i wiesz, że to ten, którego szukałaś całe życie.
A jego to wali, gdyż idzie po chleb.
2144 fbd0 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viapl pl
2064 3cbf 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viapl pl
2135 e377 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viapl pl
1484 4fcd 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viapl pl
Going to the Sun Road • Glacier National Park • Montana
Aby zacząć cieszyć się życiem, trzeba zrozumieć, że na większość rzeczy po prostu nie ma się wpływu. A skoro nie ma się wpływu, to po co się nimi przejmować?
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viaveritas1 veritas1
2413 eb20 500
Reposted fromblutelf blutelf vialexxie lexxie
0836 e846 500
6714 3530 500
Reposted fromteijakool teijakool
Stoję na granicy dwóch światów, w żadnym nie czuję się u siebie.
Reposted fromblackjeremy blackjeremy viagreywolf greywolf
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viagreywolf greywolf
5446 9a8b 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viagreywolf greywolf
5283 6fc2 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viagreywolf greywolf
1501 9097
Reposted fromtichga tichga viagreywolf greywolf
5859 c4ed
Reposted fromwosq wosq
5534 9e58
Reposted fromrenegade4ever renegade4ever viajasmyn jasmyn
0687 d73b 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viazabka zabka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl